Seleccionar página

.AVÍS LEGAL

Informació Legal

 

En compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precís i inequívoc, tant als usuaris, destinataris del servei, com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

Identidad – Entidad: DIANIA COOP, SCCL
CIF/NIF F67223164
Adreça postal: C/ Mozart , 20, CP 08012 Barcelona
Telèfon: 937 07 66 72
Correu electrònic: dianiacoop@gmail.com

 

Condicions Generals d’Ús

 

L’accés a la nostra Pàgina Web / Blog (d’ara endavant Lloc web) és lliure i gratuït per a totes les persones, sense que per a això sigui necessari realitzar una subscripció o contractació prèvia d’algun servei proporcionat per la nostra entitat.
L’usuari que utilitzi o navegui pel nostre lloc web accepta de manera implícita les condicions d’ús i altres especificacions del present Avís Legal.
Totes aquelles persones que accedeixin al nostre lloc web estan obligades a fer un ús basat en la bona fe, el respecte a la llei i a les obligacions contingudes en el present Avís Legal.
Així mateix, l’usuari es compromet a fer un bon ús de les seves claus d’accés, així com no introduir continguts injuriosos o calumniosos en el nostre lloc web. Tampoc bloquejar o danyar de manera temporal o definitiva les funcionalitats, continguts o infraestructura de la web que la perjudiquin en el seu ús.
En cas d’incompliment total i/o parcial per part de l’usuari de les condicions d’ús o qualsevol altra especificació d’aquest Avís Legal, la nostra entitat es reserva el dret de denegar l’accés al nostre lloc web, sense previ avís a l’usuari infractor, així com la presa de mesures legals en defensa dels nostres interessos.

Ús de cookies i modificacions en el Lloc web

 

El nostre lloc web utilitza cookies i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navega. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconèixer-li com a usuari, obtenir informació sobre els seus hàbits de navegació, enviar-li publicitat o personalitzar la forma en què es mostra el contingut
Per a conèixer els tipus de cookies que utilitza el nostre lloc web, li convidem que consulti la nostra Política de Cookies.
La nostra entitat podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

Compromisos amb l’usuari

 

La nostra entitat es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions d’aquesta web, produïts a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. La nostra entitat, a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.
La nostra entitat es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALES, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte, no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als nostres clients, sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i la nostra entitat, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

Compromís de protecció de dades personals

 La nostra entitat es compromet a realitzar el tractament de qualsevol dada personal sota l’estricte compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD 2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals (LOPDPGDD).

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de protecció de dades de caràcter personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, DIANIA COOP, SCCL informa als usuaris de les seves websites de que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularios a les seves pàgines, aquesta obligació continués fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públic s les dades personals dels visitants i clients al web sense el seu consentiment. E ls menors de 13 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se a dianiacoop@gmail.com.
Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

 

Incompliments i Responsabilitats

La nostra entitat no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al present lloc web i/o en l’ús de les informacions contingudes en aquest.
La nostra entitat no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de la nostra entitat, per la qual cosa no ens fem responsables ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació.
La nostra entitat no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat de la nostra entitat, apareguin en el present lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des del present lloc web.
En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el present lloc web.

 

Legislació Aplicable i Fur Jurisdiccional

Per a tota qüestió legal o que incumbeixi els llocs web que depenguin de la nostra entitat, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de de el present lloc web, els Jutjats i Tribunals sobre la base de la competència territorial que correspongui.

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal Diània, si us plau dirigeixi’s: dianiacoop@gmail.com

De part de l’equip que formem li agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.